דוחות כספיים

דו"ח כספי שנת 2019

דו"ח כספי שנת 2020

תקציב החברה

 

רשימת חברי דירקטוריון החברה לפיתוח מודיעין עילית

 

שם משפחה

שם פרטי

גוטרמן

יעקב

עדן

אביגדור

קירשבוים

יאיר

רוזנצווייג

פנינה

חזן

פנינית

גיטלר

נחום

אלישיב

שמואל

היימן

יעל

שמעיה

רחל