מידע על הסדרי תשלומים

מסלול א’

תשלום מראש: בראשית השנה נשלח לכל נכס חשבון ארנונה עבור השנה החדשה. תשלום החשבון עד לתאריך המצוין מקנה אוטומטית הנחה בשיעור של 2%. ניתן לשלם את החשבון במזומן/ אשראי/ המחאה בסניפי הבנק או טלפונית באמצעות כרטיס אשראי.

מסלול ב’ 

תשלום בהוראת קבע: כל שובר נפרע בשני תשלומים באמצעות הוראת קבע דרך הבנק או דרך כרטיס האשראי. החיוב מתבצע בכל 20 לחודש. לכל תשלום ניתנת הנחה בשיעור של 2% מתשלום הארנונה. אפשר לבטל את הוראת הקבע בכל עת וללא תנאי, אך מומלץ להודיע לעירייה בכתב זמן קצר מראש ולחסוך בכך את עמלת ביטול ההוראה (נגבית על ידי הבנק).

לביצוע ההסדר להו"ק בנקאית, יש למלא בדייקנות את טופס ההרשאה ולהחזירו חתום על ידי הבנק למחלקת גבייה.

לביצוע ההסדר להו"ק בכרטיס אשראי, יש למלא בדייקנות את טופס הו"ק בכרטיס אשראי ולהחזירו חתום על ידי המשלם למחלקת גבייה.

יש למסור את הטופס במחלקת גבייה במייל gviya@modil.org.il או בפקס מספר: 08-9141288.

מסלול ג’ 

תשלום פעם בחודשיים: ניתן לשלם בשוברים המגיעים אחת לחודשיים, בבנק או במחלקת גבייה.

 

במקרה של זכות בחשבון המשלם, ניתן למלא טופס להחזר כספי ולקבל את ההחזר בהעברה בנקאית.